ENGIE na świecie


 

Historia grupy GDF SUEZ sięga XIX w, kiedy to zostało założone Societe Generale de Pays Bas. W wyniku przemian od roku 2001 grupa przyjęła nazwę SUEZ, a po połączeniu w roku 2008 z koncernem Gas de France, nazwę GDF SUEZ.

Rok 2015 wytyczył kierunki działania na dalsze lata, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie wizerunku grupy, i zmianie nazwy na ENGIE. Zmiany wizerunkowe zostały zapoczątkowane na największym rynku tj francuskim, i stopniowo będą implementowane w pozostałych regionach.

ENGIE rozwija swój biznes (energia, gaz naturalny, usługi energetyczne) wg modelu opartego na zrównoważonym wzroście, dzięki niskoemisyjnej produkcji energii zapewniając:

 • dostęp do zrównoważonej energii
 • adaptację do zmian klimatu
 • ochronę dostaw energii i racjonalne jej zużycie.

Grupa dostarcza miastom, odbiorcom indiwidualnym i biznesowi wysokowydajne i innowacyjne rozwiązania oparte na 4 czynnikach:
energia odnawialna, efektywność energetyczna, naturalny i skroplony gaz oraz cyfrowa technologia.

ENGIE zdefiniowała strategiczne obszary w tworzeniu długoterminowego zrównoważonego rozwoju:

 • stać się wzorcem optymalizacji energetycznej w rozwijających się (wschodzących) krajach
 • nacisk na pozyskiwanie energii z niezależnych, lokalnych źródeł,
 • wzrost obecności niezależnych żródeł produkcji energii w łańcuchu dostaw
 • globalizację swojej pozycji w serwisie energetycznym.

By być liderem w przemianie energii w Europie:

 • chcemy być partnerem swoich klientów w promowaniu efektywności energetycznej,
 • chcemy być wiodącym podmiotem w obniżaniu emisji CO2, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stawiamy na rozwój nowych rozwiązań oraz cyfryzację

Trzy podstawowe obszary działania ENGIE to Energetyka, Gaz, Usługi. W obszarach tych ENGIE zajmuje wiodąca pozycję na świecie i w Europie

1. Energetyka

 • Największy na świecie niezależny dostawca energii elektrycznej
 • Szósty największy dostawca w Europie
 • 115,3 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
 • 10,5 GW w budowie

2. Gaz

 •  Trzeci największy sprzedawca gazu w Europie
 •  Największa sieć dystrybucyjna w Europie

3. Usługi

 • Największy na świecie dostawca usług związanych z efektywnością energetyczną
 • Operator 230 miejskich sieci
 • 140 mln mkw powierzchni zarządzanych budynków

ENGIE jest jedynym przedsiębiorstwem z sektora energetycznego, które podjęło konkretne zobowiązanie redukcji emisji CO2. Grupa zamierza zredukować emisję CO2 o 10% do roku 2020, we wszystkich swoich elektrowniach.

Więcej informacji nt. ENGIE

ENGIE na świecie

Clipboard01