O NAS


 

Głęboko wierzymy, że postępujący rozwój technologii cyfrowych jak i konieczność ograniczania wpływu na środowisko nieodwracalnie zmieniają klasyczny obraz rynków na których nasza grupa posiada silną i ugruntowaną pozycję. Pragnąc uczestniczyć w tej przemianie, pragniemy dostosować swój model działania do zachodzących zmian, jednocześnie dążąc do bycia architektem nowych rozwiązań. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianie sposobu działania spółek w Polsce, pragnących jeszcze lepiej spełniać rosnące oczekiwania naszych klientów.  Zmiana nazwy na ENGIE jak również nowy wizerunek marki, mają obrazować nasze dążenie do tego celu.

ENGIE łączy kompetencje z zakresu efektywności energetycznej, technicznego utrzymania obiektów, projektowania i wykonawstwa oraz wytwarzania, przesyłu energii oraz źródeł odnawialnych. Takie połączenie kompetencji wraz z zaangażowaniem w rozwiązania cyfrowe, daje nam możliwość zaproponowania naszym klientom wsparcia na każdym etapie projektu.

ENGIE pragnie być aktywnym partnerem zarówno dla miast, inwestorów, przedsiębiorców jak i mieszkańców w dostarczaniu rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości codziennego życia, poszanowaniem energii czy też obniżaniem kosztów działania.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na polskim rynku, co w połączeniu z dostępem do najnowszych technologii, daje naszym klientom gwarancję satysfakcji z rozwiązań wypracowanych wraz z naszymi ekspertami.