ENGIE w Polsce


 

Nasza obecność w Polsce sięga lat 90-tych i nakierowana jest na ciągły rozwój oferowanych usług, jak i poszerzanie grona zadowolonych klientów.

Ponieważ doskonale rozumiemy, że potrzeby naszych klientów są różnorodne i zawsze wymagają silnego kontekstu lokalnego, rozwiązania są oferowane przez grupę wyspecjalizowanych ekspertów działających w wielu lokalizacjach na terenie kraju.

W ramach grupy posiadamy osoby mogące się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej, wytwarzania i dystrybucji energii, prac studialnych i projektowych, czy też realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Posiadamy też zespół dedykowany do długoterminowej obsługi wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych z gwarancją, Dzięki potencjałowi grupy kapitałowej, ENGIE jest aktywnym uczestnikiem rynku PPP w Polsce. Nasi pracownicy mogą służyć doradztwem na każdym etapie przygotowaniu projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Na terenie Polski nasze centra kompetencji to:

ENGIE Services – obsługa i utrzymanie obiektów, oferta dla miast i samorządów

ENGIE EC Serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

ENGIE Technika Instalacyjna – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne

ENGIE Elektromontaż – instalacje elektryczne

ENGIE EC Slupsk – wytwarzanie i zaopatrzenie w ciepło

ENGIE Zielona Energia – odnawialne źródła energii, obrót energią

ENGIE SAR – instalacje szpitalne i data center

Kluczowe dane:

  • ponad 800 mln PLN – wartość obrotów osiąganych przez grupę
  • ponad 200 – obsługiwanych klientów w Polsce
  • ponad 3.200.000  m2 – obsługiwanych powierzchni
  • ponad 2500 – gospodarstw domowych, do których dostarczane jest ciepło
  • 12 województw – ze stałą obecnością ekip serwisowych
  • 9 – biur na terenie kraju
  • ponad 960- zatrudnionych pracowników

ENGIE posiada również udziały w innych podmiotach związanych z rynkiem wytwarzania energii jak i efektywności energetycznej.

Dzięki przynależności do grupy kapitałowej oferujemy naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności finansowej.