Nasze doświadczenie jest Twoim atutem.

 

Głęboko wierzymy, że postępujący rozwój technologii cyfrowych jak i konieczność ograniczania wpływu na środowisko nieodwracalnie zmieniają klasyczny obraz rynków na których nasza grupa posiada silną i ugruntowaną pozycję. Pragnąc uczestniczyć w tej przemianie, pragniemy dostosować swój model działania do zachodzących zmian, jednocześnie dążąc do bycia architektem nowych rozwiązań. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianie sposobu działania spółek w Polsce, pragnących jeszcze lepiej spełniać rosnące oczekiwania naszych klientów.  Zmiana nazwy na ENGIE jak również nowy wizerunek marki, mają obrazować nasze dążenie do tego celu.

ENGIE łączy kompetencje z zakresu efektywności energetycznej, technicznego utrzymania obiektów, projektowania i wykonawstwa oraz wytwarzania, przesyłu energii oraz źródeł odnawialnych. Takie połączenie kompetencji wraz z zaangażowaniem w rozwiązania cyfrowe, daje nam możliwość zaproponowania naszym klientom wsparcia na każdym etapie projektu.

ENGIE pragnie być aktywnym partnerem zarówno dla miast, inwestorów, przedsiębiorców jak i mieszkańców w dostarczaniu rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości codziennego życia, poszanowaniem energii czy też obniżaniem kosztów działania.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na polskim rynku, co w połączeniu z dostępem do najnowszych technologii, daje naszym klientom gwarancję satysfakcji z rozwiązań wypracowanych wraz z naszymi ekspertami.

ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą w zakresie projektowania, wykonywania i utrzymania instalacji technicznych w obiektach budowlanych.

W ramach grupy ENGIE nasz zespół posiadający wysoką wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie wykonuje usługi na terenie Polski.
Z korzyścią dla naszych klientów widzimy siebie, jako innowacyjnego partnera dla całego cyklu życia obiektu przez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na optymalizację kosztów, oszczędność energii oraz trwałość i niezawodność.

 

Na terenie Polski centra kompetencji ENGIE to:

ENGIE Services – obsługa i utrzymanie obiektów, projekty PPP, lokalne źródła energii

ENGIE EC serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

ENGIE Technika Instalacyjna – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne

ENGIE Elektromontaż – instalacje elektryczne

ENGIE EC Slupsk – wytwarzanie i zaopatrzenie w ciepło