Aktualności

 

Połączenie ENGIE Services i ENGIE Technika Instalacyjna

 


Nasze doświadczenie jest Twoim atutem.

Głęboko wierzymy, że postępujący rozwój technologii cyfrowych jak i konieczność ograniczania wpływu na środowisko nieodwracalnie zmieniają klasyczny obraz rynków na których nasza grupa posiada silną i ugruntowaną pozycję. Pragnąc uczestniczyć w tej przemianie, pragniemy dostosować swój model działania do zachodzących zmian, jednocześnie dążąc do bycia architektem nowych rozwiązań. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianie sposobu działania spółek w Polsce, pragnących jeszcze lepiej spełniać rosnące oczekiwania naszych klientów.  Zmiana nazwy na ENGIE jak również nowy wizerunek marki, mają obrazować nasze dążenie do tego celu.

ENGIE łączy kompetencje z zakresu efektywności energetycznej, technicznego utrzymania obiektów, projektowania i wykonawstwa oraz wytwarzania, przesyłu energii oraz źródeł odnawialnych. Takie połączenie kompetencji wraz z zaangażowaniem w rozwiązania cyfrowe, daje nam możliwość zaproponowania naszym klientom wsparcia na każdym etapie projektu.

ENGIE pragnie być aktywnym partnerem zarówno dla miast, inwestorów, przedsiębiorców jak i mieszkańców w dostarczaniu rozwiązań związanych z podnoszeniem jakości codziennego życia, poszanowaniem energii czy też obniżaniem kosztów działania.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na polskim rynku, co w połączeniu z dostępem do najnowszych technologii, daje naszym klientom gwarancję satysfakcji z rozwiązań wypracowanych wraz z naszymi ekspertami.

ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą w zakresie projektowania, wykonywania i utrzymania instalacji technicznych w obiektach budowlanych.

W ramach grupy ENGIE nasz zespół posiadający wysoką wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie wykonuje usługi na terenie Polski.
Z korzyścią dla naszych klientów widzimy siebie, jako innowacyjnego partnera dla całego cyklu życia obiektu przez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na optymalizację kosztów, oszczędność energii oraz trwałość i niezawodność.

Centra kompetencji ENGIE na terenie Polski:

ENGIE Services – obsługa i utrzymanie obiektów, oferta dla miast i samorządów
ENGIE EC Serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
ENGIE Technika Instalacyjna – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne
ENGIE Elektromontaż – instalacje elektryczne
ENGIE EC Slupsk – produkcja energii i zaopatrzenie w ciepło
ENGIE Zielona Energia – odnawialne źródła energii, obrót energią
ENGIE SAR  – Kompleksowa obsługa techniczna budynków

Kluczowe dane dotyczące działalności ENGIE w Polsce:
·        ponad 950 mln PLN– roczne obroty grupy
·        ponad 1200 – portfel klientów
·        ponad 3 mln m2 – łączny wolumen obsługiwanych powierzchni
·        ponad 2500 – gospodarstwa domowe, do których dostarczane jest ciepło
·        12 województw – ze stałą obecnością ekip serwisowych
·        9 – biura na terenie kraju
·        ponad 960 – pracownicy grupy
ENGIE jest również udziałowcem innych podmiotów związanych z rynkiem wytwarzania energii oraz dostarczania rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.