Referencje – Szpitale


  • Szpital Św. Elżbiety Warszawa
  • Szpital Medicover w Warszawie
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN w Warszawie