Propozycja współpracy – dostawcy materiałów i usług